Adres Parafii:

Kontakt

Mariaplein 1

4834XG Breda

tel. +31 76 5321 438

mobil: +31 634905233

biuro@pp-breda.nl

Nr konta parafii

Rabobank: 

NL95RABO 0101163622 

Obserwuj nas

Polska Parafia w diecezji

Breda

Darowizny na rzecz parafii (kerkbalans) - informacja o ulgach 

 

     Parafie nie otrzymują dotacji i dlatego potrzebują finansowego wkładu swoich członków aby móc istnieć. Kościół Katolicki a wraz z nim wszystkie jego parafie mają status instytucji ogólnej użyteczności publicznej (ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling) i posiadają grupowy numer RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). Po spełnieniu ściśle określonych warunków możliwe jest uzyskanie nadpłaty podatku dochodowego od części darowizn dokonanych na rzecz naszej parafii.

Urząd skarbowy (Belastingdienst) umożliwia odliczenie darowizn od naszych dochodów (częściowe lub całkowite) a tym samy zwrotu nadpłaconego podatku na rzecz parafii w następujący sposób: 

 • poprzez darowiznę zwyczajną

 • poprzez darowiznę okresową

Darowizna okresowa (periodieke gift):

 

 • jest dokonana na rzecz instytucji posiadającej w urzędzie skarbowym status instytucji ogólnej użyteczności publicznej  ANBI

 • darowizna składa się ze stałych i równomiernych okresowych wpłat. Darczyńca zobowiązuje się do wpłacania takiej samej kwoty każdego roku przez okres minimum 5 lat. Rozłożenie wpłat w ciągu roku (np. 240 € jednorazowo lub 12 razy po 20 €) pozostaje w gestii darczyńcy.

 • umowa darowizny okresowej jest zawierana w formie aktu notarialnego lub pisemnie wg wzoru Belastingdienst (Overeenkomst periodieke gift in geld) na okres minimum 5 lat.W umowie możliwe jest zastrzeżenie przedwczesnego odstąpienia od umowy w przypadku zgonu określonej osoby np. współmałżonka lub brata.Możliwe jest również zastrzeżenie przedwczesnego odstąpienia od umowy w przypadku np. utraty zatrudnienia lub niezdolności do pracy. W przypadku braku takich zastrzeżeń i odstąpieniem od umowy przed upływem 5 lat dokonane już wpłaty potraktowane będą jako darowizna zwyczajna.

 • darowizna nie skutkowała jakimkolwiek działaniem czy usługą ze strony instytucji obdarowanej np. kupując los na loterii nie możemy tego traktować jako darowiznę ponieważ mamy szansę na wygranie nagrody

 • darowizna może być odliczona od podstawy opodatkowania bez jakichkolwiek progów, minimum czy maksimum

 • darowizna wymaga zgody współmałżonka poświadczonej podpisem w formularzu umowy

 

 

Darowizna okresowa - przykład IPaństwo Malinowscy mieszkają i pracują w Holandii i są partnerami w sensie prawa podatkowego (fiscale partner). Roczna podstawa opodatkowania w wysokości 48.000

€:Box 1: dochód z pracy i mieszkania  =             20.000

€Box 2: dochód z udziałów w firmach =            28.000

€Box 3 dochód z oszczędności =                       0 €

     Podstawa opodatkowania państwa Malinowskich to: 48.000 €. Malinowscy przekazali w 2018 darowiznę na rzecz parafii w kwocie 1000 €. Kwoty odliczenia wyglądają następująco:

 • kwota odliczenia: 1000 €

    Malinowskich obowiązuje 3 skala podatkowa (40,85%) dlatego otrzymają oni zwrot nadpłaconego podatku w kwocie:408,5 €

(1000 €*40,85%)

Darowizna zwyczajna (gewone gift)

 

 • jest dokonana na rzecz instytucji posiadającej w urzędzie skarbowym status instytucji ogólnej użyteczności publicznej  ANBI

 • jest dokonana dobrowolnie i nie wynika z jakiegokolwiek zobowiązania

 • darowizna nie skutkowała jakimkolwiek działaniem czy usługą ze strony instytucji obdarowanej np. kupując los na loterii nie możemy tego traktować jako darowiznę ponieważ mamy szansę na wygranie nagrody

 • możemy przedstawić urzędowi skarbowemu dowód dokonania darowizny tj.  pokwitowania lub wyciągi z konta bankowego

 • dla darowizn zwyczajnych obowiązuje próg i maksymalna kwota darowizny : próg odliczenia wynosi 1% naszych dochodów z kwotą minimalną 60 € maksymalna kwota odliczenia to 10% dochodów

 • w przypadku posiadania partnera fiskalnego (małżonka) próg i maksymalna kwota darowizny obliczana jest od kwoty wspólnych dochodów 

 

Darowizna zwyczajna – przykład I

Kowalski jest kawalerem i nie posiada partnerki w sensie prawa podatkowego (fiscale partner). Roczna podstawa opodatkowania wynosi 21.000

€Box 1: dochód z pracy i mieszkania:              21.000

€Box 2: dochód z udziałów w firmach:            0

€Box 3: dochód z oszczędności :                       0€

 

     Podstawa opodatkowania: 21.000 €. Kowalski przekazał w 2018 darowiznę na rzecz parafii w kwocie 500 € (4 przelewy bankowe na kwotę 125€ każdy). Kwoty progu i odliczenia wyglądają następująco:próg odliczenia: 210 €kwota odliczenia: 500 €-210 €=290 €  Kowalskiego obowiązuje 2 skala podatkowa (40,85%) dlatego otrzyma on zwrot nadpłaconego podatku w kwocie:118,46 € (290 €*40,85%)

 

 

Darowizna zwyczajna - przykład II

Nowakowie pracują na podstawie umowy o pracę i są partnerami w sensie prawa podatkowego (fiscale partner). Roczna podstawa opodatkowania wynosi 59.000

€Box 1: dochód z pracy i mieszkania  = Nowak 32.000 €, Nowakowa 27.000 =                            59.000

€Box 2: dochód z udziałów w firmach:              0 €        

Box 3: dochód z oszczędności:                            0 €

 

     Podstawa opodatkowania państwa Nowak to: 59.000 €. Nowakowie przekazali w 2018 darowiznę na rzecz parafii w kwocie 1000 € (4 przelewy bankowe na kwotę 250€ każdy). Kwoty progu i odliczenia wyglądają następująco: próg odliczenia: 590 €kwota odliczenia: 1000 €-590 €=410 €

     Nowaków obowiązuje 3 skala podatkowa (40,85%) dlatego otrzymają oni zwrot nadpłaconego podatku w kwocie:167,48 € (410 €*40,85%)

Więcej informacji można znaleźć na stronie Belastingdienst pod hasłem "Giften".

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

22 czerwca 2024
XII NIEDZIELA ZWYKŁA–22-23.06.2024 Niech każde spotkanie na Eucharystii umacnia naszą wiarę, wlewa dużo radości, nadzieii miłości. W weekend 22-23czerwca,Msze Św. odprawiane będą w: Roosendaal (Kade 21) (sobota) – godz. 17.00;
14 czerwca 2024
   XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 15-16.06.2024 Niech każde spotkanie na Eucharystii umacnia naszą wiarę, wlewa dużo radości, nadziei i miłości. W weekend 15-16 czerwca, Msze Św. odprawiane będą w: Roosendaal (Kade
08 czerwca 2024
  X NIEDZIELA ZWYKŁA - 09.06.2024 Niech każde spotkanie na Eucharystii umacnia naszą wiarę, wlewa dużo radości, nadzieii miłości. W niedzielę9 czerwca,Msze Św. odprawiane będą w: Breda (niedziela) – Mariakerk, godz.