Polska Parafia Rzymskokatolicka w diecezji Breda pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbe. Dnia 1 listopada 2009 roku została założona, przez ks. bp J. van den Hende, Polska Parafia w diecezji Breda, której patronem został św. Maksymiliana M. Kolbe. W 2020 roku pod długoletnich staraniach polska parafia 

 

 

Nasza parafia jest parafią personalną. Mogą do niej należeć polskojęzyczni katolicy i ich rodziny, którzy mieszkają na terenie diecezji Breda.  Parafia kierowana jest przez Zarząd Parafii, której prawnym przewodniczącym jest proboszcz. W skład Zarządu wchodzą osoby polskiego pochodzenia.

Powstanie

Historia parafii

Polska Parafia w diecezji Breda

Obserwuj nas

NL95RABO 0101163622 

Rabobank: 

Nr konta parafii

biuro@pp-breda.nl

tel. +31 76 5321 438

mobil: +31 634905233

ul. Mariaplein 1

4834XG Breda

Kontakt

Adres