Adres Parafii:

Kontakt

Mariaplein 1

4834XG Breda

tel. +31 76 5321 438

mobil: +31 634905233

biuro@pp-breda.nl

Nr konta parafii

Rabobank: 

NL95RABO 0101163622 

Obserwuj nas

Polska Parafia w diecezji

Breda

Sakramenty

Sakramenty Święte to według Katechizmu Kościoła Katolickiego skuteczny znak łaski, ustanowiony przez Chrystusa i powierzony Kościołowi. Sakramentów jest siedem – chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Obejmują one wszystkie etapy i najważniejsze momenty z życia chrześcijanina.

Chrzest

Sakrament chrztu świętego (łac. baptisma) - Rodzice powinni osobiście zgłosić chęć udzielenia sakramentu Chrztu św. ich dziecku.

Nie później niż dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- akt urodzenia dziecka (może być kopia)

- dane personalne rodziców dziecka (imiona, nazwiska, adres, wyznanie, kontaktowy numer telefoniczny)

- dane personalne rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, adres, wyznanie, zaświadczenie dla rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania).

Eucharystia 

Sakrament eucharystii (łac. Eucharistia) - Katecheza przygotowująca do sakramentu Spowiedzi i I Komunii św. rozpoczyna się na początku roku szkolnego.

 

Zapisy w miesiącu wrześniu 2024,

Pierwsze katechezy w miesiącu wrześniu.

Małżeństwo

Sakrament małżeństwa (łac. matrimonium)  - Dokumenty dostarczyć nie później niż trzy miesiące przed zaplanowanym terminem.

Wymagane dokumenty do spisania protokołu przedmałżeńskiego:

  • aktualna metryka chrztu do ślubu

  • odpis z aktu małżeństwa lub zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające planowane zawarcie małżeństwa

  • zaświadczenie ukończenia nauk przedmałżeńskich

  • dane personalne świadków (imiona, nazwiska, adres zamieszkania)

  • nazwa parafii, adres, termin i godzina ślubu (jeżeli ślub ma być poza naszą parafią)

Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych (łac. unctio infirmorum) - po uzgodnieniu z duszpasterzem

Pokuta

Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania (łac. confirmatio) organizowany jest co dwa lata.

Kolejne bierzmowanie planowane na rok 2026.

Namaszczenie

Sakarament pokuty (łac. paenitentia) (spowiedź św.) przed Mszą Św. (niedziela oraz piątek).