Adres Parafii:

Kontakt

Mariaplein 1

4834XG Breda

tel. +31 76 5321 438

mobil: +31 634905233

biuro@pp-breda.nl

Nr konta parafii

Rabobank: 

NL95RABO 0101163622 

Obserwuj nas

Polska Parafia w diecezji

Breda

Sakramenty

Sakramenty Święte to według Katechizmu Kościoła Katolickiego skuteczny znak łaski, ustanowiony przez Chrystusa i powierzony Kościołowi. Sakramentów jest siedem – chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Obejmują one wszystkie etapy i najważniejsze momenty z życia chrześcijanina.

Chrzest

Sakrament chrztu świętego (łac. baptisma) - Rodzice powinni osobiście zgłosić chęć udzielenia sakramentu Chrztu św. ich dziecku.

Nie później niż dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- akt urodzenia dziecka (może być kopia)

- dane personalne rodziców dziecka (imiona, nazwiska, adres, wyznanie, kontaktowy numer telefoniczny)

- dane personalne rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, adres, wyznanie, zaświadczenie dla rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania).

Eucharystia 

Sakrament eucharystii (łac. Eucharistia) - Katecheza przygotowująca do sakramentu Spowiedzi i I Komunii św. rozpoczyna się na początku roku szkolnego.

 

Katechezy dla dzieci I komunijnych odbywają się w Szkole Polonijnej im. gen. Maczka od godz.12.45 

www.szkolabreda.nl

Terminy spotkań

Małżeństwo

Sakrament małżeństwa (łac. matrimonium)  - Dokumenty dostarczyć nie później niż trzy miesiące przed zaplanowanym terminem.

Wymagane dokumenty do spisania protokołu przedmałżeńskiego:

  • aktualna metryka chrztu do ślubu

  • odpis z aktu małżeństwa lub zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające planowane zawarcie małżeństwa

  • zaświadczenie ukończenia nauk przedmałżeńskich

  • dane personalne świadków (imiona, nazwiska, adres zamieszkania)

  • nazwa parafii, adres, termin i godzina ślubu (jeżeli ślub ma być poza naszą parafią)

Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych (łac. unctio infirmorum) - po uzgodnieniu z duszpasterzem

Pokuta

Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania (łac. confirmatio) organizowany jest co dwa lata.

Katechezy do Sakramentu Bierzmowania odbywają się w Szkole Polonijnej im. gen. Maczka

www.szkolabreda.nl

Terminy spotkań

katecheza przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania a od godz.12.00

Namaszczenie

Sakarament pokuty (łac. paenitentia) (spowiedź św.) przed Mszą Św. (niedziela oraz piątek).