Adres Parafii:

Kontakt

Mariaplein 1

4834XG Breda

tel. +31 76 5321 438

mobil: +31 634905233

biuro@pp-breda.nl

Nr konta parafii

Rabobank: 

NL95RABO 0101163622 

Obserwuj nas

Polska Parafia w diecezji

Breda

Harcerze

Zbiórki odbywają się w Bredzie:

Mariaplein 1, 4834 XG Breda

Email: harcerze.breda@gmail.com

W skład szczepu wchodzą następujące jednostki:
- Drużyna Harcerska
- Gromada Zuchowa
- Krąg Instruktorski

Komendant Szczepu pwd. Karol Bargański
Zastępca Komendanta Szczepu HR Jakub Bekier

Drużynowa Drużyny Harcerskiej HR Anita Jantoń
Przyboczni: pion Klaudia Jantoń, pwd. Andrzej Czajkowski

Drużynowa Gromady Zuchowej HR Sylwia Gomularz-Szczotka
Przyboczne: HR Elżbieta Bekier, HO Alicja Łapińska, pion Zuzanna Bekier
 

- harcerze doskonalą swoje sprawności w trakcie gier terenowych, zawodów, konkursów;

- bierzemy udział w zbiórce funduszy na pomoc dzieciom chorym, jak również osobom starszym Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

- prowadzimy akcje zarobkową poprzez sprzedaż stroików bożonarodzeniowych oraz sprzedaż palm wielkanocnych celem pozyskania funduszy na dofinansowanie naszej działalności,
- kilka razy w roku odbywają się biwaki/nocowania, na których harcerze zdobywają nowe umiejętności i sprawności,

- uczestniczymy rokrocznie w uroczystych obchodach ważnych świąt państwo-wych, i kościelnych,
- propagujemy idee pokoju biorąc udział w akcji harcerskiej ,, Betlejemskie Światełko Pokoju”, której celem jest przekazanie światełka jako symbolu pokoju ludziom i społeczności, wśród której żyjemy i mieszkamy, 

- czcimy pamięć generała Maczka poprzez udział w mszach świętych rocznico-wych  (urodzin i śmierci), składanie kwiatów na grobie,

W ciągu tych dziesięciu lat działalności harcerze pełnili służbę oraz uczestniczyli w różnych aktywnościach:
- najważniejszym dla naszego środowiska jest coroczny udział w uroczystościach wyzwolenia miasta Breda przez 1 Polską Dywizję Pancerną pod dowództwem generała Stanisława Maczka,

Jesienią, dokładnie w październiku 2012 roku rozpoczęła swą działalność drużyna harcerska działająca przy Polskiej Parafii św. M.M. Kolbe. w diecezji Breda. Założycielem drużyny jest poprzedni proboszcz parafii Ks. Sławomir Klim SChr.
Drużyna swoją działalność prowadzi zgodnie z zasadami Scouting Nederland, do którego należy pod nazwą Scoutsgroep „Generaal Maczek” im. 1. Polskiej Dywizji Pancernej.
Drużyna realizuje program i metodykę Związku Harcerstwa Polskiego mający na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, kształtowanie postawy otwartej na świat. Harcerstwo to służba definiowana przez odpowiedzialność, wewnętrzne przekonanie , wierność ideałom, braterstwo.
Drużyna jest koedukacyjna, wielopoziomowa, w swoje szeregi przyjmuje dzieci od 10 roku życia.
Drużyna kultywuje tradycje 1. Polskiej Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka i otrzymała imię tejże dywizji. Swoim umundurowaniem nawiązuje do tradycji 8. Batalionu Strzelców Brabanckich i Strzelców Podhalańskich, które wchodziły w struktury dywizji. 
W 2016 roku obok drużyny została powołana gromada zuchowa, która nosi nazwę Pancerne Wiewiórki.

W zeszłym 2022 roku drużyna obchodziła 10-lecie istnienia. Obchody miały miejsce 16 października na ogrodzie parafii. Przybyli licznie zaproszeni goście, w tym byli drużynowi, harcerze, przyjaciele drużyny, rodzice. 
 

Pierwszy Polski Szczep 
im. 1. Polskiej Dywizji Pancernej

Adres korespondencyjny:

Pierwszy Polski Szczep „Generaal Maczek”

im. 1. Polskiej Dywizji Pancernej

Mariaplein 1

4834 XG Breda